ទំព័រដើម

អត្ថបទកំពុងពេញនិយម

អត្ថបទថ្មីៗ

តើ​អ្នក​​ទូទាត់ប្រាក់​តាមវិធី​ណា​

​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់តែ​ទំនើប​ ​ការ​ទូទាត់ប្រាក់​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​។​ ​ឥឡូវនេះ​មាន​វិធី​ទូទាត់ប្រាក់​ច្រើន​ណាស់​ដែល​មាន​ ​សុវត្ថិភាព​ ​និង​ភាព​ងាយស្រួល​ជាង​មុន​ទៅទៀត​។​

​ម៉ា​កាវ​រក​ចំណូលបានច្រើនជាងគេក្នុងវិស័យកា​សុីណូ​នៅលើពិភពលោក

​មើល​រឿង​ចិន​តាំង​ពីក្មេង​ ​តែងតែ​ឃើញ​ហើយ​បង​តូច​បង​ធំ​ទៅ​លេងល្បែង​នៅ​កា​សុីណូ​ឯ​ម៉ា​កាវ​។​ ​នរណា​មិន​ល្បី​កា​សុីណូ​នៅ​ម៉ា​កាវ​នោះ​។​ ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​មានរឿង​ជាច្រើន​បាន​និយាយ​ពី​កា​សុីណូ​នៅ​ ​ម៉ា​កាវ​នេះ​

​ហេតុអ្វី​ក៏​ស្ត្រី​បន្ត​ការ​សិក្ស​ថ្នាក់​អនុ​បណ្ឌិត​ ​ទទួលរង​ការរិះគន់​​?

​ពីមុន​ ​កាល​ជំនាន់​ព័ត៌មាន​មិនសូវ​ទូលាយ​ដល់​គ្រប់​ភូមិ​ ​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ ឱ្យ​តែ​និយាយ​រឿង​កូនស្រី​រៀន​បាន​ខ្ពស់​ ​គេ​ច្រើន​ពេបមាត់​ហើយ​និយាយ​ថា​

year(s)

Your total monthly payment

Principal & Interest