អែតមីន

អែតមីន

I am Web Developer at Kouprey Creative Solutions.

កុំខ្ចីកម្ចី ៤ នេះឲ្យសោះ!

កម្ចីមិនថាតិច ឬច្រើនសុទ្ធតែមានហានិភ័យទាំងសម្រាប់អ្នកខ្ចី និងអ្នកឲ្យខ្ចី។ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ចីមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់ និងអាចនាំឲ្យអ្នកធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅបំណុល។ អេដមីនចង់ប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃកម្ចីចំនួន ៤ ដើម្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្ន...

អានបន្ថែម

រក្សាទំនុកចិត្ត និងការពារ​សុវត្ថិភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយ ABA

ទំនុកចិត្តជារឿងសំខាន់ មិនថាក្នុងរឿងការងារ មិត្តភាព ជាពិសេសជំនួញ ឬប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនសន្ធឹក ដូចជាការទិញលក់ដី ផ្ទះ ឬភាគហ៊ុន។ល។...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist