របបត្រូវស្តុក​ទំនិញ​ទុក​ច្រើនប្រឈម​នឹង​ការ​ខាតបង់​អ្វីខ្លះ?

​បើ​អាជីវកម្ម​មួយ​ស្តុក​ទំនិញ​ទុក​ច្រើនលើស​ពេក​ ​គេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការ​ខាតបង់​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម​។​ ១ ​ស្ទះ​លុយ​ ​ស្ទះ​ស្តុក​ ​ពិបាក​នាំ​ទំនិញ​ថ្មី​ចូល​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist