ការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

​ថ្ងៃមុន​យើង​បាន​និយាយ​ម្ដង​ហើយ​ ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​ចំពោះ​អ្នកប្រើប្រាស់​នៃ​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ឥត​សាច់ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ថល​។​ ​ចុះ​សម្រាប់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ ​ឬ​សហគ្រិន​ ​តើ​ពួកគាត់​អាច​ទាញ​យក​ផលប្រយោជន៍​ពី​ការ​ទូទាត់​ដោយ​មិន​ប្រើ​សាច់ប្រាក់​នេះ​ដោយ​របៀបណា​? ​ការ​ទូទាត់​ដោយ​ឥត​ប្រើ​សាច់ប្រាក់​តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ថល​អាច​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​បាន​ច្រើន​កត្តា​រួម​មានការ​គ្រប់គ្រង​លំ​ហូរ​ចំណូល​ចំណាយ​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist