រៀបចំ គ្រប់គ្រងនិងតាមដានបំណុល

​វា​ជា​រឿង​ចាំបាច់​ខ្លាំង​ណាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​ដែល​យើង​មាន​ឲ្យបាន​ល្អ​ ​ជាពិសេស​ពេល​យើង​មាន​បំណុល​ច្រើន​។​ ​យើង​អាច​គ្រប់គ្រង​បំណុល​របស់យើង​បាន​តាម​ជំហាន​ខាងក្រោម​៖​ ​ជំហាន​ទី​១​ ​បូកសរុប​រាល់​បំណុល​ទាំងអស់​៖​ ​បូកសរុប​បំណុល​របស់យើង​ទាំងអស់​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist