ទំនួលខុសត្រូវ​លើ​ជីវិត​ខ្លួនឯង​

​ការទទួលខុសត្រូវ​លើ​ជីវិត​ខ្លួនឯង​មានន័យ​ថា​ការរស់នៅ​ដោយ​ដឹង​ពី​គោលបំណង​ដែល​ខ្លួន​ចង់បាន​ ​ដឹង​ថា​ត្រូវធ្វើ​អី​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​ ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួនឯង​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ​និង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​។​ ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើ​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ជីវិត​ខ្លួនឯង​៖​ ១ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist