ធានារ៉ាប់រង​ជា​ផ្នែក​មួយ​សំខាន់នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្ទាល់​ខ្លួន?

​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្ទាល់ខ្លួន​រាប់​ចាប់ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​ចំណាយ​ ​ផែនការ​សន្សំ​ ​គម្រោង​ចូលនិវត្តន៍​ ​ការ​វិនិយោគ​ ​និង​ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃទៀត​។​ ​ប៉ុន្តែ​អ្នកដឹង​ទេ​ថា​ ...

អានបន្ថែម

គួរទិញ​ធានា​រ៉ាប់រង​ឬទេ?

​ការដែល​មាន​ធានា​រ៉ាប់រង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នកទទួល​បាន​សំណង​លើ​ការខូចខាត​ ​ឬ​ខាតបង់​ណាមួយ​នូវ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​ធានា​រ៉ាប់រង​។​ ​ប៉ុន្តែ​ដូចដែល​មាន​មតិ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​លើកឡើង​ថា​ ​ការ​ទិញ​ធានា​រ៉ាប់រង​នេះ​មិន​ជា​បាន​ប្រយោជន៍​ដល់​ពួកគេ​ប៉ុន្មាន​ទេ​ ​ព្រោះ​គេ​ជឿ​ថា​កន្លងមក​មិនដែល​មាន​បញ្ហា​ផង​ ​ឬ​ភាគរយ​តិចណាស់​ដែលគេ​អាច​នឹង​ជួប​បញ្ហា​ធំ​ដំ​។​ ...

អានបន្ថែម

ហេតុផល​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​ទិញ​​ធានារ៉ាប់រង

​ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង​ ​សំដៅ​ទៅលើ​កិច្ចសន្យា​ដែល​តំណាង​ថា​ ​អ្នក​ដែល​ទិញ​ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​តាម​ថេរ​វេលា​មួយ​ជាក់លាក់​ទៅកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ ​ហើយ​នៅ​ពេល​មានគ្រោះថ្នាក់​អ្វីមួយ​ដែល​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​នោះ​ ​អ្នកទិញ​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង​នៃ​ការ​ខាតបង់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​នោះ​វិញ​។​ ​ហេតុអ្វី​គួរ​មាន​ធានា​រ៉ាប់រង​? ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist