ធ្វើម៉េចទើបដឹងថាផលិតផលដែលយើងបម្រុងលក់មានតម្រូវការ?

​ការ​វិភាគ​កំណត់​រក​តម្រូវ​ការ​ផលិតផល​ ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ដឹង​ ​និង​ប៉ាន់ប្រមាណ​កា​រលក់​ផលិតផល​របស់​អ្នក​នា​ពេល​អនាគត​ ​ហើយនិង​ដើម្បី​យល់​ដឹង​ថា​ការប្រកួតប្រជែង​ ​រដូវ​កាល​ ​និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ​ណាខ្លះ​ក្នុង​ទី​ផ្សារ​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​កា​រលក់​។​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist