ភាព​ខុសគ្នា​រវាង សញ្ញា​បណ្ណ និង ភាគ​ហ៊ុន

​ភាគ​ហ៊ុន​ ​ឬ​យើង​អាច​ម្យ៉ាងទៀត​ថា​ ​មូលបត្រ​ ​គឺជា​ឧបករណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​តម្លៃ​អាច​ដោះ​ដូរ​ទិញ​លក់​បាន​ ​ហើយ​វាក​៏​សំដៅ​ទៅលើ​តំណាង​ភាពជា​ម្ចាស់​មួយ​ផ្នែក​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ ​តាម​សមាមាត្រ​ភាគ​ហ៊ុន​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​។​ ...

អានបន្ថែម

តើភាគហ៊ុន​គឺជា​អ្វី?

​កាលពី​ថ្ងៃមុន​កាក់​សេន​ ​បាន​និយាយ​រួច​ម្ដង​ហើយ​ថា​ ​ទី​ផ្សារ​មូលបត្រ​គឺជា​អ្វី​។​ ​សម្រាប់​ថ្ងៃនេះ​យើង​មក​ដឹង​ទាំងអស់គ្នា​ថា​ ​តើ​ភាគ​ហ៊ុន​គឺជា​អ្វី​ម្ដង​? ​ភាគ​ហ៊ុន​ ...

អានបន្ថែម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist