ចំណុចគួរដឹងមុនដកកម្ចី

​ការ​ដក​ក​ម្ចី​គឺជា​រឿង​មួយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​យើង​គិតគូរ​ឲ្យបាន​ដិតដល់​មុននឹង​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​។​ ​ខាងក្រោម​គឺជា​ចំណុច​ដែល​អ្នក​គួរ​ដឹង​ ​និង​ពិចារណា​ពេល​ត្រូវការ​ដក​ក​ម្ចី​ពី​ធនាគារ​ ​ឬ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ ១ ​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្ទាល់ខ្លួន​៖​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist