ភាព​ខុសគ្នា​រវាង សញ្ញា​បណ្ណ និង ភាគ​ហ៊ុន

​ភាគ​ហ៊ុន​ ​ឬ​យើង​អាច​ម្យ៉ាងទៀត​ថា​ ​មូលបត្រ​ ​គឺជា​ឧបករណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​តម្លៃ​អាច​ដោះ​ដូរ​ទិញ​លក់​បាន​ ​ហើយ​វាក​៏​សំដៅ​ទៅលើ​តំណាង​ភាពជា​ម្ចាស់​មួយ​ផ្នែក​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ ​តាម​សមាមាត្រ​ភាគ​ហ៊ុន​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​។​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist