ហេតុផល​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​គួរ​ទិញ​​ធានារ៉ាប់រង

​ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង​ ​សំដៅ​ទៅលើ​កិច្ចសន្យា​ដែល​តំណាង​ថា​ ​អ្នក​ដែល​ទិញ​ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​តាម​ថេរ​វេលា​មួយ​ជាក់លាក់​ទៅកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ ​ហើយ​នៅ​ពេល​មានគ្រោះថ្នាក់​អ្វីមួយ​ដែល​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​នោះ​ ​អ្នកទិញ​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង​នៃ​ការ​ខាតបង់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​នោះ​វិញ​។​ ​ហេតុអ្វី​គួរ​មាន​ធានា​រ៉ាប់រង​? ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist