ជំនាញពីរប្រភេទដែលអ្នកគួរមានពេលធ្វើការនិងរកសុី

ជាធម្មតា នៅថ្ងៃដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារ អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resource Officer) ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist