ពេលធ្វើinternship ត្រូវគួរកត់សម្គាល់អ្វីខ្លះជាមេរៀន?

Internship គឺជាជំហានដំបូងក្នុងការចាប់ផ្តើមវិស័យការងារជាអាជីពរបស់យើង។ ប៉ុន្តែស្រាប់តែលឺគេនិយាយថា ទៅធ្វើអ្នកហាត់ការធ្វើអី ឲ្យគេបោកប្រើនឹងអត់ទាំងបានលុយផងនឹង។ ទោះលឺគេនិយាយយ៉ាងម៉េចពេលចូលធ្វើអ្នកនឹងដឹងច្បាស់។ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist