វិធីដោះ​បំណុល​តាម Snowball Method

​Snowball​ ​Method​ ​គឺជា​វិធីសាស្ត្រ​មួយ​នៃ​ការ​សងបំណុល​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​។​ ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នកជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​លោក​ ​D​a​v​e​ ...

អានបន្ថែម

កំពុងពេញនិយម

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist